Hizmetlerimiz

Muhasebe, Bordrolama ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

 • Türkiye'de geçerli vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına göre muhasebe hizmetlerinin verilmesi ve aylık, üç aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması

 • Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarının incelenmesi

 • Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile ilgili şirket açılışlarının ve sonrasında olacak işlemlerin yerine getirilmesi

 • Ana şirketin rapor formatlarına uygun şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık, dönemsel veya yıllık raporların çıkartılması (IFRS, US GAAP)

 • Yönetim raporlarının hazırlanması

 • Şirketlere uygun muhasebe programlarının seçimi ve bu programların muhasebe ile entegrasyonu

Bordrolama Hizmetleri

 

 • Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi

 • Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin hazırlanması

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hizmetleri

 • Geçici Personel Sözleşmeleri

 • Geçici veya Sürekli Olarak Eğitimli Personel Bulunması

 • İş Kanunu Konusunda Danışmanlık

Kurumsal Sekreterya

 

 • Yönetim kurulu ve genel kurulların organize edilmesi, ajandalarının hazırlanması ve notlarının tutulması,

 • Kanuni defterlerin tutulması,

 • Şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması, kapatılması ve adres değişikliklerinin vergi dairesi ve sosyal güvenlik idaresine yasal yükümlülükler çerçevesinde bildirilmesi,

 • Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda müşteri toplantılarına katılarak yasal, muhasebe ve finans ve vergisel konularda görüş bildirmek,

 • Bağımsız dış denetçiniz, avukatınız ve danışmanlarınız ile koordinasyonun sağlanması,

 • Yabancı personel için oturma ve çalışma izinlerinin alınması,

 • Kurumsal yönetim raporlarının hazırlanması.

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında denetim

 • Ara dönem denetimleri veya ve özel konulu denetimler (Hile Denetimleri)

 • Şirket birleşmesi veya şirket alımlarında mali raporlama ve analiz desteği

 • İç kontrol sistemlerinin denetimi ve incelenmesi

 • Özel finansal çalışmalar

Vergi ve Danışnamlık Hizmetleri

Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 • Yerel ve uluslararası vergi planlaması

 • KDV çözümleri ve KDV danışmanlığı

 • Vergi daireleri ile olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi

 • Serbest ticaret bölgeleri hakkında danışmanlık

 • Yabancı çalışanlara ait vergi problemlerinin çözümlenmesi

 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar sırasındaki vergisel inceleme

Şirket Finansmanı

Şirket Finansmanı

 • Şirket Değerlemeleri

 • Risk Analizi Çalışmaları (Due Dilienge)

 • Şirketlere Fon Temini

 • Şirketlere Yatırım Ortağı temin edilmesi

 • Halka Açılma Çalışmaları

 • Şirket alış-satışlarında alıcı ve satıcı taraflarında danışmanlık hizmetleri 

Transfer Fiyatlaması

Transfer Fiyatlaması

 

 • Transfer fiyatlandırması stratejisinin oluşturulması 

 • Global stratejinin Türkiye’ye uyarlanması

 • Mevcut belgelendirme sürecinin analizi ve risk değerlendirmesi

 • Ön Fiyat Anlaşması (Advance Pricing Agreement) 

 • Uyuşmazlıklarda destek hizmeti 

 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

 

 • Mali İşler Yapılandırma

 • İç Kontrollerin Yapılandırılması

 • İç denetim

 • Organizasyonel Yapılandırma ve Operasyonel İyileştirme

 • Risk Yönetimi

 • Kurumsal Raporlama

 • Kurumsal Muhasebe ve Finans Eğitimleri