top of page

HİZMETLERİMİZ

İstatistiksel hesaplama

Muhasebe, Bordro ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe Servisleri
Bordro Hizmetleri

Muhasebe Servisleri

 • Türk Mevzuatına Uygun Defter Tutulması ve Tüm Aylık, Üç Aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması

 • Vergi Kanunlarına Göre Muhasebe Kayıtlarının İncelenmesi

 • Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge İstihdam Müdürlüklerinde İlgili Merkez, İşyeri ve/veya Şube Açılış İşlemlerinin Yapılması

 • Tek Düzen Hesap Planına Uygun Raporların Rapor Formatlarına (IFRS, US GAAP) Dönüştürülmesi

 • Yönetim Raporlarının Hazırlanması

 • Yazılım Seçimi ve Muhasebe Sistemi ile Entegrasyonu

 • Quickbooks Çevrimiçi Deneyimi

Bordro Hizmetleri

 

 • Bordronun İşlenmesi ve Kontrolü

 • Aylık Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin Hazırlanması

 • Başvuruyu İşleme Alma ve Belgeleri Bırakma

 • İşten Çıkarma ve İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Hizmetleri

 • Taslak İş Sözleşmeleri

 • Personel Yıllık Gelir Vergisi İadesi

 • Geçici veya Daimi Eğitimli Personel

 • 4857 Sayılı İş Hukuku Danışmanlığı

Şirket Sekreterliği

 

 • Şirketin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarını Organize Etmek, Gündem Hazırlamak ve Tutanak Tutmak

 • Üye Kayıtları da Dahil Olmak Üzere Yasal Defterlerin Tutulması

 • Vergi ve Sosyal Güvenlik İdaresi ile Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Kuruluş, Kapanış ve Adres Değiştirme İşlemleri

 • Gerektiğinde Toplantı Tartışmalarına Katkıda Bulunmak ve Önerilen Politikaların Yasal, Yönetişim, Muhasebe ve Vergi Sonuçları Hakkında Üyelere Tavsiyelerde Bulunmak

 • İlgili Mevzuat ve Düzenleyici Ortamdaki Değişiklikleri İzlemek ve Uygun Aksiyonları Almak

 • Avukatlar ve Denetçiler Gibi Harici Düzenleyiciler ve Danışmanlarla Bağlantı Kurmak

 • Şirketin Yürürlükteki Tüm Yasalara, Yasal ve Yasal Gerekliliklere Uyumunu Sağlayacak Sistemlerin Geliştirilmesi ve Gözetimi

 • Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Oturma ve Çalışma İzinlerinin Alınması

Şirket Sekreterliği
Masa Başında Raporları İncelemek

Denetim Hizmetleri

 • Finansal Tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Göre Denetimi

 • Ara Dönem Mali Tabloların Denetimi ve Özel Denetimler (Hile)

 • Birleşmeler, Satın Almalar ve Durum Tespiti Konularında Destek

 • Operasyonel Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi

 • Özel Mali Çalışmalar

Devam et

Yönetim Danışmanlığı

 • Bordro Sisteminin ve Vergi Uyumunun İşlenmesi

 • Sosyal Güvenlik ve Kişisel Gelir Vergisinin Tescili, Dosyalanması ve Ödenmesi

 • Emeklilik, Hastalık ve Analık Yardımlarının Hazırlanması

 • Kıdem ve Kıdem Tazminatı

 • İşten Çıkarma ve İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Hizmetleri

 • Taslak İş Sözleşmeleri

 • Personel Yıllık Gelir Vergisi İadesi

 • 4857 Sayılı İş Hukuku Danışmanlığı

 • Geçici veya Daimi Eğitimli Personel

Muhasebe belgeleri

Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Dış Kaynak Kullanımı

 • Vergi Planlaması ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

 • KDV Çözümleri ve KDV Danışmanlığı

 • Serbest Bölge Danışmanlığı

 • Yabancı Uyruklu İşçiler İçin Vergi Konuları

 • Vergi Makamları ile Olan İhtilaflarla İlgili Hizmetler

 • Uluslararası Vergi Planlama Hizmetleri

 • Uluslararası Vergi Planlama Hizmetleri

 • Birleşmeler, Satın Almalar, Durum Tespiti

Borsa İzleme

Kurumsal Finansman

 • Şirket Değerlendirmeleri

 • Risk Analizi Çalışmaları

 • Şirketlere Fon Temini

 • Halka Açılma İşlemleri

 • Şirketlere Yabancı Yatırımcı Ortak Bulmak

Kredi Kartıyla Online Alışveriş

Transfer Fiyatlandırması

 • Şirketin Transfer Fiyatlandırması Stratejisinin Oluşturulması

 • Kurumsal Global TP Stratejisinin Türkiye'ye Uyarlanması

 • 6 mevcut TP Dokümantasyon Sisteminin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi

 • Peşin Fiyatlandırma Sözleşmesi (APA)

 • TP Anlaşmazlıkları İçin Destek Hizmetleri

 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

bottom of page